Hvordan ble Go’nok til?

Go´nok prosjektet hadde oppstart 24.august 2016 og ble initiert av eier og gründer bak Diameta, Trine Øfsti Bråten på bakgrunn av hennes jobb med å styrke selvfølelse til barn og ungdom de siste 7 årene. «Det er takket være barna at det nå er blitt en organisasjon, da det er de som sier at det er godt å kjenne at jeg er god nok som den jeg er på Diameta sine kurs»– sier Trine.

Go´nok skal spre budskapet via ambassadører, happenings, work-shops og en Go´nok app. Vi har lansert et gratis skoleopplegg som alle landets skoler er velkommen til å ta i bruk. Vi håper å få med noen gode samarbeidspartnere som ønsker å støtte et viktig budskap og ha Go´nok som en sosial bunnlinje.

Go’nok sitt powerteam består av

Trine Øfsti Bråten

Prosjekteier

90649011

Helene Nygård

Prosjektleder

94876446