Hva er Go´nok workshop?

Go´nok sin workshop for forebygging av go´psykisk helse er klar til å møte mange barn og ungdom i Norsk skole. Vi ønsker at alle elever skal få muligheten til å føle seg go´nok. Vi ønsker at workshop skal være gratis for skolene. Dette er kjernen i Go´nok sitt sosiale entreprenørskap prosjekt!

Hvordan er Workshopen bygd opp?

Workshopen er bygd opp rundt Go’nok sitt mål om å få dialog rundt Go’nok følelsen samt et eget Go´nok verktøy elevene får med seg hjem. Vi har dialog rundt hvorfor det er viktig, hva er selvfølelse kontra selvtillit? Hva gjør det for enkeltmenneske å ha tro på seg selv og føle at man er Go’nok. Go’nok mener at dialogen og verktøyet vil føre til at elevene selv reflekterer over dette og at de da vil få en dypere forståelse. (Det var Platon som først mente at dialog er menneskets eneste vei til forståelse).

Workshop informasjon:

Antall elever: Maks 30 (best klassevis)

Tidsbruk: 2 timer

Vi ønsker at våre Go’nok workshop skal være gratis for skolene, for å få til dette så må vi:

  • Søke om midler i kommune
  • Søke om midler hos fylket
  • Få lokalt næringsliv til å sponse
  • Søke fond og stiftelser om midle
  • Skolen kan eventuelt betale workshop selv. Pris: 5.000,- (reisekostnad og 2.000,- for ukurant reisevei kommer i tillegg)
  • Vi holder også Go’nok foredrag for bedrifter, kommuner, FAU, og andre – alt overskudd fra foredrag går også til å sponse flere workshops ut i skolen.

«Tør å vær deg sjøl, du er go´nok som den du er!»

Organisasjonen Go´nok skal fremme en holdningsskapende endring hos barn, ungdom og voksne mennesker ved å sette fokus på følelsen av å være Go´nok som den du er. Dette er forebyggende psykisk helsearbeid. Vi ønsker at alle skal kjenne på følelsen av å være Go´nok – å tenke, føle og være Go´nok som den du er gir næring til god selvfølelse.

«Tør å vær deg sjøl»

«Tør å ha egne meninger»

«Tør å tro på egne egenskaper og talenter»

«TØR Å VÆR GO´NOK»

«Go´nok som den du er»

Meld din interesse for workshop i din klasse!

Send melding