Helene Nygård

Informasjon

Å vokse opp med psyksik sykdom i nær famile – og hvordan ulike mekanismer gjør deg enten rustet til å takle det, eller selv bli påvirket.

Ett åpent og ærlig foredrag der jeg forteller om hvordan jeg som liten ble fortalt at jeg slettes ikke var god nok – men allikevel ville tro på det selv.

Kan vi forebygge for en så god selvfølelse som vil sikre deg god mental helse gjennom livets prøvelser?

Helene sin historie og hvordan hennes stå på vilje og gode humør og humor har fightet unna de negative følelsene som kommer ved å tro at man ikke er god nok

Pris og varighet:

Varighet foredrag er ca. 45 min – 1 time.

Pris: 15.000,- totalt.

Hele beløpet faktureres av Gonok organisasjonen, så dette kan skrives av til veldedig formål. Og hele 50% beholdes av Gonok – for å støtte opp om vår hjertesak.

Varighet og format kan tilpasset.

Kontaktskjema

Meld deg på